Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 

Profil firmy

Jsem majitelem patentové, známkové a znalecké kanceláře, která více než 25 let působí v ostravském regionu, kde zabezpečuje oblast průmyslového práva pro řadu významných i menších firem, jakož i fyzických osob.
Svou 25letou praxi v této oblasti opírám o teoretické znalosti získané universitním studiem i praktickými zkušenostmi s vedením úseku průmyslového práva v ostravském komplexu ústavů Československé akademie věd, kde jsem působil v letech 1980 až 1990. Zde jsem také absolvoval Institut průmyslového práva při Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
V roce 1986 jsem byl Krajským soudem v Ostravě jmenován znalcem v oboru patenty a vynálezy, specializace průmyslové vzory, užitné vzory a ochranné známky. Později jsem si rozšířil znaleckou činnost o speciální obor ekonomiky, zaměřený na ceny a odhady nehmotného majetku, průmyslového vlastnictví, vynálezů, užitných vzorů, patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu výrobků a know-how.
Jsem řádným patentovým zástupcem, zapsaným v rejstříku Komory patentových zástupců v Brně pod reg. č. 343.
Rovněž jsem oprávněn zastupovat před Evropským patentovým úřadem (EPO) a také Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), když jsem byl v roce 2002 jmenován evropským patentovým zástupcem a od roku 2004 jsem kvalifikovaný zástupce pro EUIPO.
Celou dobu své 25leté činnosti mám sídlo ve vlastním objektu, na strategickém místě Ostravy, což dává nejen předpoklad neměnné adresy, ale také umožňuje dosáhnout nižších provozních nákladů, a tím příznivějších cen pro klienty.
Se svými problémy v oblasti průmyslového práva se na kancelář obrátilo již více než 800 spokojených tuzemských i zahraničních klientů, pro které bylo registrováno cca 2000 národních i zahraničních ochranných známek, stovky užitných a průmyslových vzorů a desítky vynálezů.
Jsem připraven řešit i Váš problém!
Ing. Pavel Nádvorník
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 27.11.2016 22:50 | © 2016 R.G.