Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 

Aktuality

Vyhlášení výzvy programu INOVACE – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

    • dotace na projekt je poskytována v min. hodnotě 40 tis. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč
    • zúčastnit se může podnikatelský subjekt, který je malým a středním podnikem
    • míra podpory: 50 % z prokázaných způsobilých výdajů
    • netýká se firem se sídlem v Praze anebo společností s více než 250 zaměstnanci
    • příjem žádostí: od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017

Varování: Podvodné faktury vyzývající k zaplacení poplatků

    • upozorňujeme klienty, že přihlašovatelé a vlastníci průmyslových práv mohou být písemně nebo elektronicky osloveni některými soukromými společnostmi s kontaktními údaji na území ČR nebo jiných států, kteří nabízejí za různé poplatky v různých měnách zveřejnění, registraci či evidenci průmyslových práv v jejich rejstřících nebo databázích vedených na Internetu. Takovéto služby nikterak nesouvisí ani s úředními rejstříky či databázemi vedenými Úřadem průmyslového vlastnictví ani s právní ochranou poskytovanou podle příslušných právních předpisů. Nevyužití nabízených služeb nemá žádné právní účinky týkající se platnosti průmyslových práv.
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 29.11.2016 22:50 | © 2016 R.G.