Ing. Pavel Nádvorník

patentový zástupce, soudní znalec

Sokola Tůmy č. 1099/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

 www.profipatent.cz  |  pnadvornik@volny.cz  |  tel.: +420 596 627 111  |  mobil: +420 604 513 152  |  Česká vlajkaČesky  |  English flagEnglish 

Nabídka služeb

Ochrana výroby a výrobků

    • zpracování přihlášek vynálezů, patentů a užitných vzorů
    • zpracování přihlášek průmyslových vzorů
    • patenty - právní rozbory konkurenčních řešení
    • přihlašování průmyslových vzorů Společenství
    • přihlašování patentů do zahraničí
    • sledování termínů pro obnovu dokumentů

Značky a jména firmy

    • kompletní návrh zabezpečení obchodního jména a loga firmy, obchodních značek a názvů výrobků
    • přihlašování národní ochranné známky ®
    • přihlašování ochranné známky Evropské unie
    • přihlašování mezinárodní ochranné známky
    • známkové rešerše
    • sledování známkového fondu klienta z pozice porušování jeho práv

Patentové rešerše

    • na stav techniky
    • na nezávadnost nových výrobků
    • na právní stav daného dokumentu

Známkové rešerše

    • na ochranné známky konkurence
    • na právní stav daného dokumentu
    • na vhodnost použití zvolené značky

Znalecká činnost v oblasti oceňování majetku

Kancelář poskytuje znalecké posudky v oblasti oceňování nehmotného majetku, zejména stanovení hodnoty patentu, ochranné známky, vynálezu, užitného vzoru, licence a know-how (např. výrobního způsobu, počítačového programu), vše například jako vstupní nepeněžitý vklad do základního kapitálu pro účely zápisu do obchodního rejstříku při vzniku nové společnosti nebo navýšení základního kapitálu u stávajících společností.

Bezplatné konzultační a poradenské služby

V oblasti nehmotného majetku, patentové a známkové rešerše, licenční smlouvy, převod práv, nekalá soutěž. Konzultace možné formou osobní návštěvy, telefonicky nebo formou e-mailu.
Ing. Pavel Nádvorník
soudní znalec
 www.profipatent.cz  |  Patenty   |   Vzory   |   Ochranné známky   |   Ochrana výroby, značky a jména firmy  |   IČ: 16617690  |  DIČ: CZ500724232 
aktualizace 29.11.2016 22:50 | © 2015 R.G.